ข้อมูลต่างๆของโรงเรียน

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ข้อมูลโรงเรียนวัดชมพูนิมิต

จำนวนบุคลากร

จำนวนนักเรียน

อาคารเรียนอาคารประกอบ